Könyvgyűjtés

Szilágylompért Könyvgyűjtés Sasvári Sándor

Szilágylompért Könyvgyűjtés Sasvári Sándor

Könyvgyűjtésről az Oxigén FM-en

Könyvgyűjtés a szilágylompérti Ady Endre Általános Iskola
és a Sarmasági Általános Iskola javáraTisztelt Hölgyem, Uram, Kedves Barátom!


 Szilágylompért - egyszerű emberek faluja Ady Endre "hepe-hupás, vén " Szilágyában. A falu szíve a festett kazettás mennyezetű templomban dobog, lelkét pedig hagyományainkat őrző - és tisztelő közösség alkotja. Maroknyi, de lelkes népség, kiket nem a szellemi-kulturális tespedtség jellemez, hanem egy irigylésre méltó lelkes, aktív igyekezet a magyar nyelv és kultúra őrzésére, átadására. A falu "öregjei" mindmáig őrzik az ősöktől örökölt népszokásokat a szőnyegszövés tudományától a néptáncokon át egészen a szilvalekvárfőzésig, hogy továbbadhassák unokáiknak. A falu " fiataljai" pedig különböző formában éltetik tovább az " elődök kincsét", bizonyíték rá a Kéknefelejcs Néptánccsoport tevékenysége, vagy az évente megrendezésre kerülő Ady Endre Irodalmi és Kulturális Nap. Letagadhatatlan és eltéphetetlen a lompértiak kötődése az Ady- családhoz: a temető Ady nagyszüleinek és nagynénjének sírját őrzi, a jelenlegi általános iskola alapköve pedig az egykori Ady -birtokra tétetett. Az Ady-hagyatékok ápolása viszont nem pusztán feladat, de erkölcsi kötelesség is  a lakosság számára. E nemes küldetés teljesítése azonban gyakran anyagi, gyakorlati vagy egyszerű, prózai akadályokba ütközik. A falu ugyanis híján van a " szellemi kincsesládának" - azaz a könyvtárnak. Az iskola könyvtára pedig egy szekrényben kapott otthont, cca 2000 darabot számlál, és ennek is 70-80%-a román nyelvű...
    Mindezek- tények. Önmagukért beszélnek, nem szorulnak magyarázatra és nem gerjesztenek további kérdéseket. Gondolkodás nélküli cselekedetre késztetnek minden olyan  embert, aki hisz a lompérti iskola mottójában: " Hidd, hogy csak a szeretet és a tudás érték!"

Ady – a "mi Adynk" Sarmaságon is. Jogunk van hívni idézni, magunk mellett érezni. És joga van versek titka maradni.
E szelíd dombok között az egyik költői-váteszi hatalom kelt életre,amely évezredekre vissza és előre-főként előre fénycsóvát dobott az időre.
Megpróbálunk szellemében élni és cselekedni. Minden évben Ady vers és prózamondó- versenyt tartunk körzeti szinten, Lompért, Ilosva, Sámson, Balla, Sarmaság részvételével. Most rövid áttekintést írok a könyvtárunkról. Információs központ keretén belül működik. A könyvtárállományunk 20 ezer körül van,sajnos ebből 2-3 ezer közti magyar nyelvű. Az iskolacsoportban 683 tanuló tanul elemi-általános-és gimnáziumi szinten, ebből 3|4 része magyar anyanyelvű. A körzeti magyar falvak tanulói is itt tanulnak,  a Lompértiak is. Hiány van a gyermekirodalmi művekből, mesék, mondák, balladák: Weöres,-Kányádi,-Szabó Lőrinc munkáiból, Helyesírási szótárakból, a klasszikusokból, a kötelező olvasmányokból, a magyar nyelvű művészeti ágak teljesen hiányoznak, pszichológiai és pedagógiai könyvek is hiányoznak. De nagy szeretettel fogadnánk a korosztályoknak megfelelő bármilyen könyveket.

A felajánlott könyvek Győrben a Gyermekek Házában, központi gyűjtőpontunkon adhatók le hétköznap 8-18 óráig.

További gyűjtőpontok:

Győr:

Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola
9024 Győr, Kálvária u. 20.
A könyvek hétköznaponként 8-18 óráig adhatóak le az iskola előcsarnokában.

Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola
9024 Győr, Cuha u. 2.
A könyvek hétköznaponként 8-15:30- ig adhatóak le az iskola könyvtárában.


Várjuk további gyűjtőpontok jelentkezését Győrből és Budapestről is.

A gyűjtést december 10-ig tervezzük, az összegyűlt könyveket december végén fogjuk átadni.

A gyűjtésről és annak eredményeiről folyamatosan beszámolunk.

Könyvgyűjtés Facebook Könyvgyűjtés iwiw

 

Segítségét előre is megköszönve:

Tóth Zoltán
operatőr
+ 36 30 975 44 03
info@demerungstudio.eu

Galériák